Ngày 27 tháng 02 năm 2017 vừa qua Công ty FKK Việt Nam tổ chức buổi kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Công ty (27/02/2014-27/02/2017) với sự góp mặt đông đủ của Ban giám đốc, anh chị em công nhân viên công ty FKK Việt Nam.

Hy vọng trong năm 2017 công ty FKK Việt Nam sẽ có bước phát triển mới trong sản xuất cũng như trong kinh doanh.