Sau thời gian làm việc căng thẳng, cứ mỗi tuần 1 lần, các anh em công nhân viên công ty FKK Việt Nam cùng nhau đá bóng để thư giãn tinh thần và rèn luyện thân thể qua đó thể hiện ý chí tinh thần đồng đội trong thể thao cũng như trong công việc.