Vào ngày 23 tháng 3 năm 2019, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn Furubayashi đã được tổ chức tại đền Sumiyoshi Taisha tại quận Sumiyoshi thuộc thành phố Osaka.

Đã có 310 người là những nhân viên tiêu biểu của công ty Furubayashi Kogyo( công ty Mẹ của FKK Việt Nam) và công ty Furubayashi Sangyo(công ty thương mại ống thép và phụ kiện ống thép)

đến tham dự buổi lễ. 

 

Có 5 nhân viên tiêu biểu của FKK Việt Nam đã tham gia buổi lễ và cùng chúc mừng cho cột mốc lớn của Tập đoàn.