Ngày 27/02/2021 vừa qua Công ty FKK Việt Nam tổ chức buổi kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Công ty (27/02/2014- 27/02/2021) với sự góp mặt đông đủ của Ban giám đốc, anh chị em công nhân viên công ty FKK Việt Nam.

 Hy vọng trong năm 2021 công ty FKK Việt Nam sẽ có bước phát triển mới trong sản xuất cũng như trong kinh doanh.