Công ty FKK Việt Nam chuyên sản xuất các phụ kiện thép như : Co(Elbows), Tê(Tees), Bầu (Reducer), Nắp chén hàn(CAP) sử dụng trong hệ thống nước, PCCC…với vốn đầu tư 100% Nhật Bản. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty chúng tôi cần tuyển  các vị trí như sau :